اطلاعات تماس
جلسـه حضوری

اصفهان، شهرک سلامت، ساختمان 1، طبقه همکف

تمـاس تلفنـی

031-35548133-4

پست الـکترونیک

info@xenderood.com

ساعات حضـور در دفتر
شنبه
16:00 - 8:00
یک شنبه
16:00 - 8:00
دوشنبه
16:00 - 8:00
سه شنبه
16:00 - 8:00
چهارشنبه
16:00 - 8:00
پنج شنبه
12:00 - 8:00