شرکت گردشـگری سـلامت زنده رود اسـپادانا (سهامی خاص)

زنـــــده رود، جریان سلامـــتی و آرامــــــش

پــذیرش  ســـریع

0
مراکز درمانی پیشرفته
0
پزشکان متخصص
0
مراجعین
0 %
شهرهای تحت پوشش ایران

گردشـگری سـلامت زنــده رود اســپادانا

شرکت گردشگری سلامت زنده رود اسپادانا (سهامی خاص) به شماره ثبت 6299 و شماره بهره برداری 3-196273 به عنوان اولین شرکت دارای مجوز رسمی شرکت های تسهیلگر ارایه خدمات تشخیصی درمانی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اصفهان میباشد. این شرکت با تکیه بر توان علمی و اجرایی متخصصین در عرصه گردشگری و سلامت و همچنین دارا بودن مراکز درمانی پیشرفته در حوزه های مختلف پزشکی و ایجاد زیرساخت های لازم جهت انجام همه اعمال تشخیصی، درمانی و جراحی با استفاده از ظرفیت بیمارستان ها، مراکز درمانی استان و شهرک سلامت اصفهان، به گردشگران سلامت خدمات مطلوب و نوآورانه در راستای ارتقا جایگاه ایران و شهر اصفهان ارائه می نماید. تلاش در جهت برقراری دوستی و صلح پایدار میان ملت ها، ارتقا تندرستی و امید به زندگی در جامعه با توجه به خواست افراد و احترام به سلایق آنان و کارآفرینی سرلوحه فعالیت های این شرکت می باشد.    هم پیمان با هم، ایران قطب گردشگری جهان

چشـم انداز آیـنده

ما برآنیـم با شناساندن خــدمات گردشگـری و گردشگـری سـلامت و همچنین بهـره گیری از برنامه هـدفمند و عـمل به رسـالت خود در سه سال پیش رو به عنوان مجموعـه ای معتبر در ارائه خدمات گردشـگری و گردشـگری سـلامت در سطح کشور و بین الملل شناختـه شــویم.

ارزشهای سازمانـی

ارائه اطلاعات دقیق و شفاف به گردشگران

عدم تحمیل هزینه های اضافی

ارایه مشاوره های کامل

پیگیری وضع بیمار پس از ترخیص

ارزش گذاری به وقت مراجعین

توسعه نیروی انسانی توانمند

احترام به شان و شخصیت و حقوق بیماران و همراهان

همکاری بین بخشی با سازمان ها مراکز ذی ربط

 

مــراکز درمانی پیشــرفته

استفاده از پیشرفته ترین مراکـز درمانی کشور نقطه تمایزی میان زنده رود و سایرین است.

زمـینه های پزشـکی مـتنوع

در حال حاضر شرکت زنده رود اسپادانا بر روی حدود 10 زمینه پزشکی متنوع فعالیت دارد

مراحل اساسی مدیکال توریسم

مدیکال توریسم سه مرحله اساسی دارد، پیش از درمان، درمان و پس از آن. در این مراحل ما خدمات متنوعی را به بیمار و همراهان ارائه می دهیم

پیش از ورود به ایران

شناسایی شرکت گردشگری سلامت در مبدا، مشاوره آنلاین با پزشکان متخصص، طراحی یک پکیج پزشکی برای بیمار و تایید و ورود مسافر به ایران از جمله مواردی است که پیش از ورود مسافر انجام می گردد.

اقامت در ایران

اقداماتی که در این مرحله انجام می گیرند عبارتند از: الف) استقبال از شما و اقامت در کشور ایران. ب) درمان در مراکز تخصصی. ج) بازدید از جاذبه های تاریخی، مذهبی و تفریحی در ایران

پس از خروج از ایران

در این مرحله اقدامات لازم برای بازگشت مسافر به کشورش انجام و پیگیری های آنلاین برای پایش وضعیت بیمار توسط پزشکان زنده رود آغاز می گردد.

نظر بیماران مراجع درباره خدمات ما

داســـتان مـراجعیـن

ارســال پرونده پزشـــکی

کافیست پرونده پزشکی خود را برای ما ارسال کنید. متخصصین پس از بررسی با شما تماس خواهند گرفت