فرآیند گام به گام مدیکال توریــسم

1- شناسایی شرکت گردشگری سلامت در مبدا

2- مشاوره آنلاین با پزشکان متخصص

3- طراحی یک پکیج پزشکی برای بیمار

4- استقبال از شما و اقامت در کشور ایران

5- درمان در مراکز تخصصی

6- بازدید از جاذیه های تاریخی،مذهبی و تفریحی ایران