شرکت گردشگری سلامت زنده رود اسپادانا (سهامی خاص)

شرکت گردشگری سلامت زنده رود اسپادانا (سهامی خاص) به عنوان اولین شرکت دارای مجوز رسمی شرکت های تسهیلگر ارایه خدمات تشخیصی درمانی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش اصفهان، با تکیه بر توان علمی و اجرایی متخصصین در عرصه گردشگری و سلامت و همچنین با دارا بودن مراکز درمانی پیشرفته در حوزه های مختلف پزشکی و ایجاد زیرساخت های لازم درمان کلیه ی رشته های جراحی و تشخیصی با استفاده از ظرفیت های بیمارستان ها، مراکز درمانی استان و شهرک سلامت اصفهان، به گردشگران سلامت خدمات مطلوب و نوآورانه ای در راستای ارتقا جایگاه ایران و شهر اصفهان ارائه می نماید.

تلاش در جهت برقاری دوستی و صلح پایدار میان ملت ها، افزایش امید به زندگی و تندرستی در جامعه با توجه به خواست افراد و احترام به سلایق آنان و کارآفرینی سرلوحه فعالیت های این شرکت می باشد