عمــل زایمان

در ادامه برخی از زمینه های تخصصی شرکت گردشگری سلامت زنده رود در مجموعه عمل های زایمان معرفی می گردد.

برش سزارین
خارج کردن رحم
کورتاژ
سرکلاژ
سزارین و سپس عمل هیسترکتومی
زایمان طبیعی واژینال