زیبــــایی

در ادامه برخی از زمینه های تخصصی شرکت گردشگری سلامت زنده رود در مجموعه جراحی های زیبایی معرفی می گردد.

رینوپلاستی
ماموپلاستی
ماستوپسی
پروتز سینه
ماستوپلاستی
پروتز گونه
جراحی گوش
شکستگی بینی
لیفتینگ صورت