اورولـــوژی

در ادامه برخی از زمینه های تخصصی شرکت گردشگری سلامت زنده رود در مجموعه بیماری های اورولوژی معرفی می گردد.

عمل جراحی سنگ ادرار
لاپاراسکوپی
روش اندوسکوپیک
سنگ شکن کلیه از طریق پوست
جراحی سنگ های سیستم ادراری