Նյարդաբանություն

Հետևյալը «Զանդուդուդ» առողջապահական տուրիստական ընկերության մասնագիտացված ոլորտներից են մի շարք նյարդաբանական հիվանդությունների շարք

Իրանի սկավառակ
Կռանոպլաստիկա
Իրանի միաձուլում
Պարանոցի ձուլում
Ողնաշարի ուռուցք
Հիպոֆիզի ուռուցք
Ուղեղի ուռուցք
Գանգի վերանորոգում
Կարպային թունելի համախտանիշ
Պարանոցի սկավառակ