մեր հիվանդանոցները

Երկրի առավել առաջադեմ բժշկական կենտրոններից օգտվելը տարբերությունն է ապրելու և ուրիշների միջև:

Սադիի հիվանդանոց

Noor հիվանդանոց

Միլադի հիվանդանոց

Չամրանի հիվանդանոց

Ալզահրայի հիվանդանոց

Զահրա Մարզիի հիվանդանոց

Իմամ Մուսա Քազիմի հիվանդանոց

Մոթահարի հիվանդանոց

Խանևադեի հիվանդանոց

Ասգարիայի հիվանդանոց

Ղարազի հիվանդանոց