Ծննդաբերություն

Հաջորդում Զանդա Ռուդ առողջության տուրիստական ընկերության որոշ մասնագիտացված ոլորտներ կներդրվեն առաքման գործողությունների հավաքագրման գործընթացում:

Կեսարյան հատում
Հեռացրեք արգանդը
Կուրիտաժ
Շրջանառություն
Կեսարյան հատում և հետո հիստերէկտոմիա
Հեշտոցային բնական ծննդաբերություն