Իսպահանի մասին

Սպահանի քաղաքում կան բազմաթիվ հուշարձաններ, որոնցից մի քանիսը գրանցված են որպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատմական ժառանգություն, քաղաքը հայտնի է իրանական գեղեցիկ ճարտարապետությամբ, փակ կամուրջներով, մզկիթներով և եզակի մինարեթներով: Սա այն դարձրեց հանրաճանաչ մշակույթում կիսով չափ աշխարհում Սպահան քաղաքում: